Válka, který změnila svět

Další díl
21:55 Po Led 29

Tato řada se zeširoka zabývá nástupem Mao Ce-tunga k moci a jeho budováním nové Číny.