37 dní - cesta k 1. světové válce

Další díl
04:35 So Led 27
2014

Tento politický thriller sleduje katastrofický sled událostí, k nimž došlo po atentátu na arcivévodu Františka Ferdinanda a vyhlášení války mezi Británii a Německem v roce 1914.