Z východu na západ: Cesty ze středu Země

Program je dočasně nedostupný Viasat History

Sledujte pravdivý příběh o zrození a rozkvětu civilizace na Blízkém a Středním východě a jejím zásadním vlivu na Západ. Mnohé z toho, co se odehrálo na Západě, bylo jen okrajovým projevem skutečné strojovny uměleckého, náboženského a společenského vývoje. Pro rozhodující etapy světových dějin byl klíčovým místem Střední východ - pozoruhodná oblast, která byla po tisíciletí politickým, hospodářským a kulturním centrem světa a mostem mezi asijským, africkým a evropským kontinentem.
Základy vědy, spravedlnosti, monoteismu, obchodu, občanských práv a uměleckého vyjádření hledejte na Východě. Tohle je nepokrytá pravda. Zahrnuje rozsáhlé říše, odhaluje knihovny plné rukopisů, hodnotí období dobyvatelských výprav, Turků a renesance, putuje po Hedvábné stezce a pokrývá tři kontinenty.