Vzestup civilizace

Další díl
16:25 So Čer 2
2016, Germany

Uvidíte předky, kteří ovlivnili náš moderní život, od eklektických germánských kmenů, které vzdorovaly mocným Římanům, po mořeplavecké Kartagince, kteří vybudovali první světovou obchodní síť.