Denní program

 • 00:05

  25. prosinec

  Křižáci - 1.řada (1)

  Dr. Thomas Asbridge se vydává po stopách křižáků od jednoho malého městečka ve Francii až po velkolepá města Svaté země a oživuje zkušenosti lidí z křížových výprav.

 • 01:05

  25. prosinec

  Křižáci - 1.řada (2)

  V červenci 1192 se Richard Lví srdce chystal k útoku na Jeruzalém. Saladin mezitím připravoval svá vojska k útoku. Dr. Thomas Asbridge se věnuje nejen legendám o těchto středověkých velikánech.

 • 02:05

  25. prosinec

  Křižáci - 1.řada (3)

  Tento závěrečný díl vysvětluje, jak se 200 let trvající svatá válka nerozhodla v líté bitvě před Jeruzalémem, ale v Egyptě při neúspěšném tažení vedeném francouzským králem, který byl později katolíky svatořečen.

 • 02:50

  25. prosinec

  Tajemství civilizací - 1.řada (1)

  Zjistíme, jak klimatické změny ovlivnily civilizace, a dozvíme se, jak éru trojské války a exodu trápilo rychle se ochlazující klima, které vedlo ke kolapsu civilizací.

 • 03:45

  25. prosinec

  Tajemství civilizací - 1.řada (2)

  Prozkoumáme, jaké podmínky prostředí napomohly expanzi Římské říše a jak lidé pracující s novými technologiemi využili příznivého klimatu k vytvoření klasické civilizace.

 • 04:40

  25. prosinec

  Tajemství civilizací - 1.řada (3)

  Podíváme se, co nám nyní věda říká o vlivu nemocí na pád Římské říše, a odhalíme, jak úspěch Říma způsobil, že nedokázal odolat řadě vražedných epidemií.

 • 05:30

  25. prosinec

  Geniální vynálezy - 2.řada (30)

  Ať se vám to líbí či ne, války, konflikt a potřeba prozkoumat neznámé jsou katalyzátorem lidského pokroku v oblasti technologie. Lidstvo přichází s nejlepšími nápady, když potřebuje ničit.

 • 06:05

  25. prosinec

  Starodávné apokalypsy - 1.řada (1)

  Před osmi tisíci lety byl Doggerland, bujný ráj, zničen jedinou ničivou událostí. Archeologie pomalu odhaluje tajemství tohoto ráje doby kamenné.

 • 07:05

  25. prosinec

  Starodávné apokalypsy - 1.řada (2)

  Existovalo vůbec město Sodoma? V současném Jordánu, v Tall el-Hammam, odkryli archeologové kdysi prosperující město z doby bronzové, o němž se domnívají, že by mohlo být Sodomou.

 • 08:10

  25. prosinec

  Starodávné apokalypsy - 1.řada (3)

  V roce 373 př. n. l. zmizelo řecké město Helike pod hladinou vln. Podle legendy město zničil Poseidón. Jde o podobný mýtus jako o jiné starověké civilizaci - Atlantidě.

 • 09:15

  25. prosinec

  Starodávné apokalypsy - 1.řada (4)

  V roce 2334 př. n. l. Akkadové dobyli a sjednotili sumerská království městských států a vytvořili první říši na světě. Archeologové se snaží zjistit, jak se stali tak mocnými a proč se jejich civilizace zhroutila.

 • 10:15

  25. prosinec

  Starodávné apokalypsy - 1.řada (5)

  V roce 1200 př. n. l. náhle skončilo historické období doby bronzové - co za to může? Důkazy ukazují na vlny nájezdníků, kteří se stali známými jako mořské národy - mohli za to oni?

 • 11:20

  25. prosinec

  Starodávné apokalypsy - 1.řada (6)

  Přibližně od roku 900 n. l. se Mayům přestalo dařit a jejich velká města byla z velké části opuštěna. Archeologové hledají jakékoli stopy, které by pomohly vysvětlit tak neuvěřitelný kolaps mayské civilizace.

 • 12:20

  25. prosinec

  Starověký Egypt: Kroniky říše - 1.řada (1)

  Nil je životodárnou tepnou Egypta, jeho voda mění vyprahlou půdu v úrodnou zemědělskou půdu a z jeho bahna se staví první domy a osady.

 • 13:25

  25. prosinec

  Starověký Egypt: Kroniky říše - 1.řada (2)

  Králové a královny vládli starověkému Egyptu více než 3000 let, dokud nezanikl s Kleopatřinou smrtí. Ale tato říše po sobě zanechala mnohem víc než jen velkolepé chrámy a impozantní pyramidy.

 • 14:30

  25. prosinec

  Starověký Egypt: Kroniky říše - 1.řada (3)

  Kromě působivých kamenných chrámů dnes většina stop po osídlení zmizela, ale díky výzkumům získáváme hlubší poznatky o městském životě a obytné kultuře starých Egypťanů.

 • 15:35

  25. prosinec

  Starověký Egypt: Kroniky říše - 1.řada (4)

  Starověký Egypt je proslulý svými hrobovými komplexy, mumiemi a pohřbenými poklady, které dodnes podněcují lidskou představivost. Jaké poznatky o životě Egypťanů mohou vědci získat od mrtvých?

 • 16:40

  25. prosinec

  Starověký Egypt: Kroniky říše - 1.řada (5)

  Nic nereprezentuje vyspělou civilizaci starého Egypta více než pyramidy. Mnohé o nich zůstává pro badatele stále záhadou. Podíváme se historii staveb egyptských hrobek.

 • 17:50

  25. prosinec

  Starověký Egypt: Kroniky říše - 1.řada (6)

  Ženy ve starověkém Egyptě měly zvláštní postavení. Existovaly královské matky, které přebíraly regentství za své syny. A byly tu královny jako Kleopatra, která sama vládla říši na Nilu.

 • 18:50

  25. prosinec

  Starověký Egypt: Kroniky říše - 1.řada (7)

  Ve starověkém Egyptě byly války považovány za prostředek k zachování božského řádu tím, že chránily hranice říše a rozšiřovaly ji. V dobách míru však faraoni spoléhali na diplomacii.

 • 19:55

  25. prosinec

  Starověký Egypt: Kroniky říše - 1.řada (8)

  Dozvíme se, jak generál Alexandra Velikého Ptolemaios založil novou helénisticko-egyptskou dynastii. V druhé polovině vlády této dynastie však došlo ke krizi, kterou nedokázala překonat ani Kleopatra.

 • 21:00

  25. prosinec

  Ztracená města Bible - 1.řada (1)

  Před 6 000 lety postavili Sumerové v jižním Iráku první města na světě. První lidé ze západu, kteří tyto ruiny zkoumali, se inspirovali biblickými příběhy. Jak vypadal svět knihy Genesis?

 • 22:00

  25. prosinec

  Ztracená města Bible - 1.řada (2)

  Ninive a Babylon byly dvě velmoci starověkého světa, ale pro autory Bible města hříchu. Proč mají ve Starém zákoně tak špatnou pověst?

 • 23:00

  25. prosinec

  Záhada kopí osudu

O nás

Oživujeme historii úchvatnými dokumenty, které nabízejí čerstvý, moderní náhled na historii. Bereme naše diváky na působivou cestu časem pomocí inteligentních pořadů na silném vědeckém základu, které baví a zároveň nutí k přemýšlení. Ústředním bodem je evropská historie, odhalování tajemství minulosti a jejich vlivu na nás dnes.

Kde nás můžete sledovat

Pro více informací ohledně dostupnosti kanálu Viasat History kontaktujte: inocencia.galikova@viasatworld.com