Denní program

 • 00:05

  26. srpen

  Temná věda nacistů - 1.řada (4)

  Jak zcela rozbombardovat území Spojenců? Tuto otázku si kladli nejvyšší nacističtí představitelé, když mobilizovali špičkové německé vědce k vytvoření nových, děsivých bomb.

 • 01:05

  26. srpen

  Druhá světová válka: Cena říše - 1.řada (11)

  Spojenci pokračují v jejich tlaku a postupují na východ z Normandie a obklíčí německé hranice. Na východě Sovětský svaz zahájí největší ofenzívu války - Operaci Bagration.

 • 02:05

  26. srpen

  Nejlepší vojenské prostředky - 1.řada (2)

  Bitvy ve 20. století změnily běh dějin. Jen v první den bitvy na Sommě zahynulo přes 60 tisíc lidí. Vylodění v Normandii předznamenalo Hitlerovu definitivní porážku.

 • 03:00

  26. srpen

  2. světová válka: Ženy v první linii - 1.řada (1)

  Tento díl představí nejen pozoruhodné příběhy žen, které bojovaly proti nacistickým okupantům za nepřátelskými liniemi v okupované Evropě, ale také těch, které pronikly na území Spojenců, aby prováděly špionáž pro nacisty.

 • 03:50

  26. srpen

  Tajná akta nacistů - 1.řada (3)

  Archeologické artefakty z vykopávek v roce 1937 přiměly nacisty věřit, že Německo je kolébkou moderních lidí a že tito jeskynní lidé rozpoutali genocidu neandrtálců. Nic z toho však nebyla pravda.

 • 04:40

  26. srpen

  Zakázaná historie - 7.řada (7)

  Tisíce lidí CIA nadopovala LSD. Vraždila CIA vlastní lidi, otrávila celé francouzské město, experimentovala na obyvatelích New Yorku a zavraždila Bobbyho Kennedyho?

 • 05:25

  26. srpen

  Zakázaná historie - 7.řada (5)

  V Hal Saflieni Hypogeum, neolitickém chrámu na Maltě, byly objeveny ostatky 7 000 lidí. Mohl by chrám odhalit tajemství, komu patřily a co se stalo s jeho majiteli?

 • 05:50

  26. srpen

  Prokleté rodokmeny - 1.řada (12)

  Říká se, že rodinu Winchesterových pronásledují duše těch, které připravila o život jejich puška. Řada osobních neštěstí jen potvrzuje, že tato rodina byla prokletá.

 • 06:20

  26. srpen

  Zakázaná historie - 7.řada (7)

  Tisíce lidí CIA nadopovala LSD. Vraždila CIA vlastní lidi, otrávila celé francouzské město, experimentovala na obyvatelích New Yorku a zavraždila Bobbyho Kennedyho?

 • 07:15

  26. srpen

  Velkolepé stavby dávnověku - 2.řada (4)

  Tádž Mahal je považován za jeden ze sedmi divů moderního světa. Prozkoumáme stavební postupy, důmyslné inženýrství i záhady, které stojí v centru této legendární památky.

 • 08:20

  26. srpen

  Inženýrství starověku - 2.řada (6)

  Objevíme neuvěřitelnou důmyslnost starověkých staveb, jakými jsou iglú a neolitické dlouhé domy, a odhalíme, jak jsme tato přístřeší zdokonalili, aby nám poskytovala pohodlí.

 • 09:30

  26. srpen

  Starověká velkoměsta - 1.řada (1)

  V Tunisku dominuje Středozemnímu moři výjimečná archeologická lokalita Kartágo. Ale tyto ruiny vyprávějí jiný příběh města založeného o sedm století dříve Féničany.

 • 10:35

  26. srpen

  Tajné zbraně II. světové války - 1.řada (4)

  Druhá světová válka byla bitvou o nadvládu na moři více než jakýkoli jiný konflikt předtím nebo potom. V této epizodě zjistíme, jak změnily tajné zbraně námořních válek běh dějin.

 • 11:40

  26. srpen

  Druhá světová válka: Cena říše - 1.řada (11)

  Spojenci pokračují v jejich tlaku a postupují na východ z Normandie a obklíčí německé hranice. Na východě Sovětský svaz zahájí největší ofenzívu války - Operaci Bagration.

 • 12:40

  26. srpen

  Temná věda nacistů - 1.řada (3)

  Adolf Hitler sice odmítal použití chemických a biologických zbraní, ale chemie a biologie přesto sehrály neuvěřitelnou roli v neukojitelné snaze nacistů získat moc.

 • 13:40

  26. srpen

  Královny, které změnily svět - 1.řada (6)

  Manžel Boudicy, icenský král Prasutagus, zemřel dříve, než ji samotnou římští nájezdníci zbili a její dcery znásilnili. Z pomsty potom Boudica se svým vojskem srovnala římská města se zemí.

 • 14:40

  26. srpen

  Křižáci - 1.řada (3)

  Tento závěrečný díl vysvětluje, jak se 200 let trvající svatá válka nerozhodla v líté bitvě před Jeruzalémem, ale v Egyptě při neúspěšném tažení vedeném francouzským králem, který byl později katolíky svatořečen.

 • 15:40

  26. srpen

  Inženýrství starověku - 2.řada (6)

  Objevíme neuvěřitelnou důmyslnost starověkých staveb, jakými jsou iglú a neolitické dlouhé domy, a odhalíme, jak jsme tato přístřeší zdokonalili, aby nám poskytovala pohodlí.

 • 16:45

  26. srpen

  Starověká velkoměsta - 1.řada (1)

  V Tunisku dominuje Středozemnímu moři výjimečná archeologická lokalita Kartágo. Ale tyto ruiny vyprávějí jiný příběh města založeného o sedm století dříve Féničany.

 • 17:55

  26. srpen

  Tajné zbraně II. světové války - 1.řada (4)

  Druhá světová válka byla bitvou o nadvládu na moři více než jakýkoli jiný konflikt předtím nebo potom. V této epizodě zjistíme, jak změnily tajné zbraně námořních válek běh dějin.

 • 19:00

  26. srpen

  Druhá světová válka: Cena říše - 1.řada (11)

  Spojenci pokračují v jejich tlaku a postupují na východ z Normandie a obklíčí německé hranice. Na východě Sovětský svaz zahájí největší ofenzívu války - Operaci Bagration.

 • 20:00

  26. srpen

  Temná věda nacistů - 1.řada (4)

  Jak zcela rozbombardovat území Spojenců? Tuto otázku si kladli nejvyšší nacističtí představitelé, když mobilizovali špičkové německé vědce k vytvoření nových, děsivých bomb.

 • 21:00

  26. srpen

  2. světová válka: Ženy v první linii - 1.řada (1)

  Tento díl představí nejen pozoruhodné příběhy žen, které bojovaly proti nacistickým okupantům za nepřátelskými liniemi v okupované Evropě, ale také těch, které pronikly na území Spojenců, aby prováděly špionáž pro nacisty.

 • 22:00

  26. srpen

  Tajná akta nacistů - 1.řada (3)

  Archeologické artefakty z vykopávek v roce 1937 přiměly nacisty věřit, že Německo je kolébkou moderních lidí a že tito jeskynní lidé rozpoutali genocidu neandrtálců. Nic z toho však nebyla pravda.

 • 23:00

  26. srpen

  Tajné zbraně II. světové války - 1.řada (4)

  Druhá světová válka byla bitvou o nadvládu na moři více než jakýkoli jiný konflikt předtím nebo potom. V této epizodě zjistíme, jak změnily tajné zbraně námořních válek běh dějin.

O nás

Oživujeme historii úchvatnými dokumenty, které nabízejí čerstvý, moderní náhled na historii. Bereme naše diváky na působivou cestu časem pomocí inteligentních pořadů na silném vědeckém základu, které baví a zároveň nutí k přemýšlení. Ústředním bodem je evropská historie, odhalování tajemství minulosti a jejich vlivu na nás dnes.

Kde nás můžete sledovat

Pro více informací ohledně dostupnosti kanálu Viasat History kontaktujte: inocencia.galikova@viasatworld.com