Válka, který změnila svět

Program je dočasně nedostupný Viasat History

Tato řada se zeširoka zabývá nástupem Mao Ce-tunga k moci a jeho budováním nové Číny.