Nacistická věda

Program je dočasně nedostupný Viasat History

Přiblížíme si experimenty prováděné v Ahnenerbe - nacistickém Národním vědeckém výzkumném ústavu. Ukážeme si, jak říše manipulovala s vědou s cílem doložit svou nadřazenost v Evropě.