Vzestup civilizace

Další díl
22:05 Čt Dub 25
2016, Germany

Uvidíte předky, kteří ovlivnili náš moderní život, od eklektických germánských kmenů, které vzdorovaly mocným Římanům, po mořeplavecké Kartagince, kteří vybudovali první světovou obchodní síť.