Carská říše
Romanovské Rusko s Lucy Worsley
Historie Romanovců obsahuje tři sta let reforem a revolucí, válek a dobývání, intrik a zrad. Ve třech epizodách seriálu osvětlí Lucy Worsley nejdůležitější a nejúchvatnější okamžiky vlády rodu Romanovců.
Zjistit více
První století
Ruská změna
V první epizodě Lucy Worsley studuje první století vlády rodu Romanovců. Od prvního cara Michaila Fjodoroviče po Petra Velikého, císaře, který se rozhodl Rusko reformovat a zmodernizovat navzdory názorům okolí.
Druhé století
Druhé století
Doba extrémů
Ve druhé epizodě Lucy Worsley osvětlí vládu Kateřiny II. Veliké, která se chopila trůnu po svém manželovi. Ve druhé části této epizody slavná historička analyzuje, jak mohla ruská říše získat vítězství při válce s napoleonskou Francií.
Třetí století
Třetí století
Cesta k revoluci
V poslední epizodě vypráví Lucy Worsley o posledním století vlády Romanovců. O století násilí, vražd, povstalců a revoluce, což vše vedlo ke konci velké dynastie.