Pravda o inkvizici

INKVIZICE

V roce 1215 papež Inocenc III. založil církevní soud – budoucí Svatou inkvizici. Tak začala krvavá historie mučení a pronásledování, intrik a tajemství, pověr a honů na čarodějnice. Objevte neuvěřitelná, temná a nečekaná fakta v televizním seriálu Inkvizice na Viasat History.

1
2
3
4
5
6
7
/7

Inkvizice stále existuje – 800 let poté, co byla vytvořena. Nyní se nazývá Kongregace pro nauku víry.

Nejkrvežíznivější inkvizitor v historii, Tomás de Torquemada, byl zodpovědný za smrt zhruba 10 000 lidí.

Počet obětí inkvizice stále není znám. Podle různých zdrojů je odhadovaný celkový počet obětí zhruba od 100 000 do 10 miliónů lidí.

Nejnižší počet upálení na hranici byl ve Finsku – 15 %, zatímco nejvyšší v Lucembursku, kde bylo upáleno 90 % obviněných.

Ženy, které vážily přes 50 kg, nebyly obviněny z čarodějnictví. Věřilo se, že čarodějnické koště více než 50 kg neunese.

Dávným testem nevinnosti pro čarodějnice byla zkouška vodou nebo plavání, tato metoda se používala až do 19. století. Obviněné čarodějnice byly spoutány a hozeny do vody, aby se vidělo, zda vyplavou, nebo se potopí. Věřilo se, že ty vinné vyplavou, zatímco nevinné se potopí.

Dostatečným důvodem pro obvinění byly: obezita, závažná hubenost, když byl někdo příliš vysoký nebo příliš malý, tělesná krása a také, samozřejmě, ateismus.

Čím jsi vinen ty?
Zjisti si to