Lovci záhad

Proč se některé věci zdají zcela skutečné, ačkoliv ve skutečnosti jsou jen iluzí? Proč svět slepě věří mýtům, ale jen málokteří zkusí odhalit pravdu? Chcete vědět, co je pravda, a co skutečně mýtus?

Podívejte se na druhou řadu oblíbeného seriálu Lovci záhad, která odhaluje největší tajemství historie.
Na stopě mýtu

Byl král Artuš pohádkou, nebo skutečnou historickou postavou?

Více zjistíte Po stopách dalších mýtů

Byl Mínoův labyrint legendou, nebo skutečně existoval?

Více zjistíte Po stopách dalších mýtů

Je Montezumovo zlato mýtus, nebo je v americkém Utahu?

Více zjistíte Po stopách dalších mýtů

Po stopách dalších mýtů

Zpátky k mýtu

Byl král Artuš pohádkou, nebo skutečnou historickou postavou?

Ralegh Radford, jeden z nejlepších britských archeologů, našel hrob, ztracený po tisíc let, jenž by mohl být důkazem, že král Artuš, vládce Excaliburu, zakladatel hradu Kamelot a rytíř Kulatého stolu, byl reálnou postavou – a byl pohřben právě na místě, kde Radford stojí. Byl tedy král Artuš skutečný?
Odpověď najdete v 1. epizoděHledání kostry krále Artuše.
Zpátky k mýtu

Byl Mínoův labyrint legendou, nebo skutečně existoval?

Pro Sira Arthura Evanse se pátrání po Labyrintu stalo posedlostí. Jeho pozornost upoutalo jedno místo na Krétě. Evans věří, že Kréta byla domovem tohoto legendárního labyrintu. Když začne kopat, odkryje úchvatný palác plný překrásných uměleckých děl. Mohlo by jít o bájný labyrint?
Odpověď najdete v 8. epizodě,Pátrání po Mínoově labyrintu.
Zpátky k mýtu

Je Montezumovo zlato mýtus, nebo je v americkém Utahu?

V roce 1914 šel Freddie Crystal po ulici Main Street v utažském Kanabu s mapou pokladu v ruce. Tvrdil, že mapa odhaluje skryté místo proslulého aztéckého pokladu krále Montezumy. Když se tento outsider ptal místních lidí ve městě, ti mu řekli, že Freddieho mapa připomíná část White Cliffs, jež se nachází 35 minut jižně od města... A tak začala zcela nová série hledání. Byla úspěšná
Odpověď najdete v 6. epizodě -Prokletí Montezumova zlata.
Zpátky k mýtu

Mýtus o ztracené knihovně Ivana Hrozného

Nešlo o obyčejnou knihovnu, ale největší knihovnu mimo Řím. Podle záznamů sem mířily stovky vozů plně naložených vzácnými knihami nebo drahokamy pokrytými svazky ze všech částí světa. Mladý archeolog nyní riskuje vše při svém pátrání po tomto největším světovém pokladu – proslulé a ztracené knihovně Ivana Hrozného. Našel ji?
Odpověď najdete v 5. epizodě, Ztracená knihovna Ivana Hrozného.
Zpátky k mýtu

Mýtus o měděném svitku

V roce 70 císař Titus srovnal chrám v Jeruzalémě se zemí. Podle pověstí byl chrámový poklad odvezen a ukryt. Kapitán Bob Morgan, pilot Continental Airlines, strávil 50 let hledáním pokladu v podzemních tunelech nejsvětějšího místa v Jeruzalémě a tvrdí, že tento poklad našel. Skutečně uspěl?
Odpověď najdete ve 12. epizodě -Tajemství měděných svitků od Mrtvého moře.
Zpátky k mýtu

Mýtus o ztraceném Holanďanově dolu

Adolph Ruth, slavný amatérský lovec pokladů, se vydal v roce 1931 do hor Superstition Mountains, aby zde hledal ztracený Holanďanův důl, ale nikdy se nevrátil. Na jeho záchranu byla vypravena expedice, která našla jeho šaty, podrobnou mapu s polohou dolu a poznámku se slovy: „Veni, vidi, vici“. (Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem.) Podle toho se dá soudit, že Ruth musel důl najít. O týdny později bylo nalezeno jeho tělo, polámané v rokli a se dvěma kulkami v hlavě. Co se stalo? A našel skutečně důl?
Odpověď najdete ve 2. epizodě -Ztracený zlatý důl.
Zpátky k mýtu

Mýtus o ztracených klenotech Heleny Trojské

Archeolog Heinrich Schliemann pátral po městě Trója mnoho let, navzdory posměchu a urážkám. Našel jej? Jak se zdá, i archeolog se může splést, když oznámí nález klenotů Heleny Trojské nebo pojmenuje celou řadu dalších artefaktů jako poklad krále Priama. V následujících letech byly Schliemannova reputace a archeologické metody mnohými kritizovány. Podle posledních archeologických objevů se našel pravděpodobnější kandidát na Tróju. Patřily tedy klenoty Heleny Trojské skutečně Heleně?
Odpověď najdete ve 11. epizodě -Ztracené klenoty Heleny Trojské.
Zpátky k mýtu

Mýtus o ztracené španělské galeoně

V roce 1622 byla Nuestra Señora de Atocha (Naše paní z Atochy) nejmocnější španělskou galeonou, která vyplula z Panamy do Španělska. Nesla náklad mnoha ukořistěných pokladů z Nového světa – včetně mědi, stříbra, zlata, tabáku, smaragdů, šperků a indiga. Galeona se však potopila v hurikánu 56 kilometrů od Key West u pobřeží Floridy. Po 300 letech je tento zdroj bohatství stále tam – někde.
Více zjistíte v 4. epizodě -Ztracená španělská galeona.
Zpátky k mýtu

Mýtus o ztraceném jihoafrickém zlatu

Během druhé britsko-búrské války si jihoafričtí potomci holandských osadníků, Búrové, uvědomili, že jejich hlavní město Pretoria bude brzy dobyto britskými vojáky. Rychle tedy zabavili tolik zlata z vládních rezerv, bank a dolů, kolik se dalo. Většina tohoto zlata cestovala společně s búrským prezidentem na východ do Mozambiku při jeho útěku před postupujícími Brity. Odjel lodí do Francie v říjnu 1900. Zlato však zůstalo ukryto někde na severovýchodě Transvaalu.
Více zjistíte ve 9. epizodě -Legenda o Krugerových miliónech.
Zpátky k mýtu

Mýtus o lidu Atlantidy

V roce 1937 badatel a vědec Ernst Schaefer zahájil svou expedici do Tibetu, aby pátral po dávno ztracené rase – po Hyperborejcích. Podle německého filozofa Nietzscheho je tato rasa potomstvem Árijců a ovládá neuvěřitelné schopnosti. Tato civilizace Atlantidy je podle legend zcela první civilizací všech dob. Expedice se stala pozoruhodným příběhem o horském šílenství a ztrátě integrity – zvláště šílené je, že tato expedice byla zachycena na film.
Více zjistíte v 10. epizodě -Nacistické pátrání po Atlantidě.
Zpátky k mýtu

Mýtus o ostatcích Johanky z Arku

Philippe Charlier zkoumá mumie a další dávné lidské ostatky. Ve francouzském tisku je znám jako Indiana Jones pohřebišť. V roce 2010 přinesl lahvičku, která obsahovala údajné relikvie z hranice, na níž byla upálena Brity Johanka z Arku. Lahvička byla objevena před sto lety. To, co zjistil, je více šokující i podivuhodnější, než si kdo dokázal představit.
Více zjistíte v 7. epizodě -Relikvie Johanky z Arku.
Zpátky k mýtu

Mýtus o posvátných pokladech Japonska

Od roku 690 se japonští císaři představují se třemi objekty, které symbolizují tři základní ctnosti panovníka – s mečem, zrcadlem a šperkem. Naposledy se s nimi takto představili při korunovaci a intronizaci současný císař Akihito v roce 1989 a Hirohito v roce 1928. Přesto neexistují žádné fotografie těchto objektů. Dokonce nevznikla ani žádná kresba. Při ceremoniálu jsou schovány v zapečetěné schránce a nevystavují se na veřejnosti. Jaká je pravda o třech posvátných pokladech Japonska?
Odpověď najdete v 13. epizodě - Šógunův ztracený poklad.
Zpátky k mýtu

Mýtus o zahradě Eden

Ačkoliv jen málo lidí věří v idylickou zemi, kde kdysi žili dva lidé nazývaní Adam a Eva, hodně jich věří, že příběh je založen na historických faktech. Dr. Juris Zarins ze státní univerzity v Missouri tomu také věří. Jediné stopy k jeho umístění leží v Bibli, kde se tvrdí, že zahrada je zdrojem čtyř hlavních řek: Tigridu, Eufratu, Píšonu a Gíchónu. Existuje místo, o němž příběh vypráví?
Odpověď najdete ve 3. epizodě -Hledání ráje.